We enable innovative industrial
companies to grow their business

Wij zijn een onafhankelijke investeringsmaatschappij die investeert in bedrijven in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, die innovatieve industriële producten ontwikkelen met een omzet tot EUR 50 miljoen.

Met onze hands-on investeringsstrategie willen wij bedrijven (uit)bouwen, samen met het management. Wij zijn proactief en werken als partners samen met managementteams om het groeipotentieel van hun bedrijf te realiseren. Dit kan door internationalisering, aanpassing van het bedrijfsmodel, uitbreiding van sales- en marketingactiviteiten of door buy & build.

Wij, de eigenaren van Pindustry, zijn de enige investeerders in ons eigen fonds. Wij nemen risico met het door ons geïnvesteerde kapitaal in tegenstelling tot traditionele private equitybedrijven waarbij het management veelal in mindere mate mee investeert. Wij beschouwen onszelf als entrepreneurs met gecommitteerd kapitaal en zijn trots op de bedrijven waarin wij investeren. Op hun producten, diensten en hun mensen. Als wij investeren, dan doen wij dat vol commitment.

We build better businesses together

Onze hands-on aanpak blijft niet alleen bij woorden. Wij beschikken allen over jarenlange lijnmanagementervaring en hebben CEO en CFO posities bekleed, of doen dit nog steeds, binnen de industriële sector. Hiermee geven wij actieve ondersteuning aan de managementteams waar wij de samenwerking mee aangaan.

De bedrijven waar wij in investeren kunnen niet alleen rekenen op de expertise van het Pindustry team zelf, maar ook de kennis van internationalisering, industriële marketing, productontwikkeling en inkoop die beschikbaar is binnen het wereldwijde netwerk van de Verder Groep, staat ter beschikking van Pindustry partners. In sommige gevallen kan zelfs het delen van andere diensten met Verder bedrijven, bijvoorbeeld kantoorruimte of financiële administratie, tot meerwaarde leiden.

Aangezien Pindustry met een gekapitaliseerd eigen vermogen van EUR 50 miljoen uitsluitend is gefinancierd door de eigenaren kan de besluitvorming snel verlopen. Een tijdspanne van acht weken van kennismaking tot afronding van een samenwerkingsovereenkomst is geen uitzondering. Onze tijdshorizon is open. In tegenstelling tot traditionele private equityfondsen investeren wij niet voor een beperkte periode. Wij geloven namelijk dat het tijd kost om bedrijven nog beter te maken en om waarde te optimaliseren.

Track record: Pindustry heeft sinds 2014 in 7 bedrijven geïnvesteerd.

Onze achtergrond

Pindustry is opgericht door Andries Verder, Tjalko Reedijk en Steef Klop. Andries, eigenaar en CEO van de Verder Groep, heeft zijn familiebedrijf – met als twee strategische pijlers de Verder Liquids Divisie (pompen) en de Verder Scientific Divisie (laboratoriumapparatuur) – de afgelopen tien jaar strategisch ontwikkeld tot een jaaromzet van EUR 350 miljoen. De Groep bestaat inmiddels uit 50 bedrijven in 24 landen. Andries en Tjalko (voormalig directielid van de Verder Groep) delen gezamenlijk de ambitie om innovatieve industriële bedrijven te ondersteunen bij hun uitbreiding. Niet als bank door uitsluitend voor financiering te zorgen, noch als private equityfonds als pure financiële investering. Maar door een team te vormen met de managementteams en hen te helpen hun doelen te verwezenlijken.

Begin 2014 is Pindustry opgericht om die ambities te verwezenlijken. Pindustry opereert onafhankelijk van de Verder Groep als investeringsmaatschappij onder aansturing van Tjalko Reedijk als Managing Partner.

People of industry: who we are

Team Pindustry

Team Aerox

Team Resato

Onze focus

Pindustry hanteert de volgende criteria bij het beoordelen van potentiële investeringen:

 • Bedrijven gevestigd in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
 • Omzet tussen EUR 1 miljoen – EUR 50 miljoen
 • Actief in B2B-industrie
 • Bedrijven met een focus op ontwikkeling en met een (potentieel) sterk merk
 • Gekwalificeerd, bekwaam en ambitieus management
 • Een duidelijk business model of concept
 • Een breed en solide klantenbestand
 • Organisatiebrede kennis
 • Geen structurele overcapaciteit in de markt waarin het bedrijf actief is
 • Geen kleine speler in een markt waar schaalgrootte telt
 • Toegevoegde waarde van kennis en expertise van Pindustry

Participatie wordt per investering bekeken.